BETA This is a new website - your feedback will help us to improve it.

Ynglŷn ag enwebu

Rydyn ni wrth ein bodd eich bod yn ystyried enwebu grŵp ar gyfer Gwobr y Brenin am Wasanaeth Gwirfoddol! Mae’n ffordd wych i wirfoddolwyr lleol arbennig gael y gydnabyddiaeth maen nhw’n ei haeddu.

Os ydych chi eisiau gwneud eich enwebiad yn Gymraeg, bydd angen i chi ddilyn y broses isod:

Cam 1:Defnyddiwch ein rhestr wirio meini prawf cymhwysedd i wneud yn siŵr bod y grŵp yn gymwys am wobr a’ch bod yn gymwys i enwebu.
Cam 2:Lawrlwythwch y ffurflen enwebu Gymraeg.
Cam 3:Gwnewch yn siŵr bod gennych ddau lythyr o gefnogaeth ar wahân gan ddau berson ychwanegol
Cam 4:E-bostiwch eich ffurflen enwebu orffenedig at dîm KAVS.

Sylwer, os gallwch gwblhau’r broses yn Saesneg, gallwch ei wneud ar-lein – gweler y canllawiau llawn ar sut i enwebu yn Saesneg.

Derbynnir enwebiadau ar gyfer gwobrau 2024 o’r 1af Ebrill tan 15fed Medi 2023.